Digitale ondersteuning zorg
In ontwikkeling

– Adaptief / Eigen leerlijnen >> Snappet
– Dyslexie / Kurzweil
– Zicht: Vergroten/auditief
– E-books