ONDERWIJSVISIE

Elke school werkt vanuit een visie. Deze is vaak terug te vinden in het meerjarenplan van de school. Dit is logisch.

In gesprekken met leerkrachten, team, directie of bestuur stellen wij de vraag of deze visie ook terug te vinden is op de wijze waarop de digitalisering een rol speelt binnen de school. We zijn ons bewust dat dit geen gemakkelijke vraag is en veel gespreksstof kan doen opwaaien.

Uit ervaring weten wij dat het allemaal nog niet zo vanzelfsprekend is om in ‘deze moderne tijd’ de visie te vertalen naar de praktijk.


Ik ben met verschillende scholen bezig geweest dit onderwerp ter sprake te brengen. Bij ons staat voorop dat iedereen zich comfortabel moet blijven voeren, hierbij telt ieders mening!

Wij proberen de balans te behouden binnen:
* school / visie
* leerkracht
* Mogelijkheden / beperkingen