Elke leerkracht zal het herkennen; lesgeven doe je vanuit je hart en met heel veel passie!
Hoewel kinderen vanuit deze gedachten en gevoelens niets te kort zullen komen, is het belangrijk ook de leerkracht daadwerkelijk toekomt aan deze primaire taak. In deze tijd komt er veel op ons af en beseffen we ons hoe veelzijdig wij zijn als leerkracht, schoolteam maar ook als individu.

De rol van ICT
ICT kan hierin een mooie ondersteunende rol vervullen. Maar veelal zien we door de bomen het bos niet meer. Dat is jammer, want ICT is vooral bedoeld ter ondersteuning.

Balans: mogelijkheden vs. beperkingen
Het aanbod van leermiddelen is enorm. Niet alleen de leermiddelen die aansluiten bij de al aanwezige methodes bieden veel mogelijkheden. Ook proberen uitgeverijen en bedrijven mee te bewegen in deze snel veranderende onderwijsmarkt.

Hoewel het aanbod erg verleidelijk is (het ziet er gelikt uit en belooft de school veel!), vergeten scholen soms na te denken over hun eigen onderwijsvisie en af te wegen met welk doel zij gebruik willen maken van de digitale mogelijkheden. Met name het zorgvuldig afwegen van keuzes vraagt enige zorgvuldigheid; vergelijk dit met het aanschaffen en uitfaseren van een methode.
Net als in elke casus, is het van belang de balans op te maken maar vooral ook te behouden.

Modellen vs. Modelen:
Het is en blijft een wijze van interpreteren en opvatten! Maar Als we het puur gaan bekijken vanuit onze menseljike gelijkenissen; komen we altijd tot eenzelfde gespreksonderwerp… Onderstaande afbeelding is geeft een prachtige wergave weer van -oorzaak-en-gevolg-.

Model van Knotter

Alle veranderingen vraagt om aanpassingen van betrokkenen. Hoewel er altijd mensen zijn die makkelijk meebewegen, zullen er ook altijd collega’s zijn die tegengas geven. En dat is goed. Het is goed om kritische mensen in het team te hebben; dit leidt vaak tot goede en inhoudelijke gesprekken en doordachte overwegingen.
In de praktijk blijkt verandering ook weerstand oproept waardoor processen kunnen stagneren. Dit is voor niemand prettig en hier kan veel energie in verkoren gaan. Daarom is het cruciaal om veranderingsprocessen goed en helder te beschrijven, waarin rekening wordt gehouden met de mensen die het moeten ondergaan.

Visie