Net gestart met Snappet? Maar nog zoekende naar de basis binnen de situatie van de school? Is een training met maatwerk wenselijk?
ICT-wijs helpt hier graag bij! Op meerdere scholen hebben wij bijgedragen aan verschillende vraagstukken; welke mogelijkheden, wat zijn de verschillen met andere leermiddelen, wat levert het op, past het bij onze visie?, etc…

Willen jullie het onderwijs continueren of voortzetten volgens de methodiek van een methode? Of vooral op zoek naar een nieuwe aanpak i.c.m. het beste van ‘alles’? Wij helpen jullie graag! Snappet kan hierin een houvast, leidraad en inzicht geven.

Voor wie is deze training bestemd?
Voor schoolteams, leerkrachten, IB’ers, directieleden, onderwijs ondersteunend personeel, invallers, bovenschoolse partijen

Mogelijke onderdelen van deze training:
– Hoe is een les opgebouwd?
– Hoe een les te organiseren in de klas? En hoe bereid ik voor?
– Welke keuzes heeft de leerkracht? Ofwel; hoe kun je Snappet inzetten in jouw klas?
– Wat levert de digitale verwerking op?
– Op welke wijze sluit Snappet aan op de modellen EDI, DIM en IGDI?
– Hoe organiseer je het werken met Snappet? En vooral het adaptief werken (op eigen niveau!)?
– Wat te doen met de overstap van schriftelijke naar digitale verweking?
– Hoe gaan we om met alle data? En waar moeten we verder rekening mee houden?

Na de training kun je:
– Gericht een les geven en organiseren.
– Het Directe Instructie Model verbinden aan het lesgeven met Snappet.
– Snappet inzetten in jouw les(sen), en je bent bekend van met de mogelijkheden en veelzijdigheid.
– Het dashboard begrijpen/interpeteren en gebruiken.
– De adaptiviteit van Snappet inzitten.
– Een aanzet maken om Snappet te borgen binnen de school.

Interesse?
Mail ons voor meer informatie en mogelijkheden op maat: info@ict-wijs.nl
Bezoek onze contactpagina op https://ict-wijs.nl/contact