Elke school werkt vanuit een visie. Deze is vaak terug te vinden in het meerjarenplan van de school. Dit is logisch.
Vaak als ik in gesprek ben met leerkrachten, teams, directie of bestuur stel ik de vraag of deze visie ook terug te vinden is op de wijze waarop de digitalisering een rol speelt binnen de schol (of scholen). Ik ben mij bewust dat dit geen gemakkelijke vraag is en veel gespreksstof kan doen opwaaien (daar zijn we immers goed in!).

Uit ervaring kunnen wij spreken dat het allemaal nog niet zo vanzelfsprekend is om in ‘de moderne tijd’ deze visie te kunnen vertalen naar de digitale praktijk.
 Hierin staat voorop dat iedereen zich comfortabel moet blijven voeren, en een ieders mening telt; binnen het team!

Kortgezegd: ICT-wijs.nl gaat uit van een gedeelde visie/identiteit van een school. Wij gaan altijd uit van een ‘bestaande’ situatie! De school bepaalt de beginsituatie dus! = Hiermee wordt bedoeld dat we uitgaan van een bestaande situatie en een gepaste methodiek toepassen om in teamverband tot een visie te komen. De school heeft hierin zelf de regie en blijft sturend! Wij passen ons aan en denken vooral graag mee!

Vraag een vrijblijvend gesprek aan!